nav
whatsapp icon

Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu:

İlajak Med Uluslararası Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bul. The Office Blok No: 7e İç Kapı No: 83 Başakşehir / İstanbul

 

İlajak Med Uluslararası Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. (“İlajak”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 

 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Stajyer
 • Stajyer Adayı
 • Potansiyel Müşteriler
 • Gerçek Kişi Müşteriler/ Tüzel Kişi Müşterilerde Yetkilisi
 • Potansiyel Gerçek Kişi İş Ortağı/ Tüzel Kişi İş Ortağı Yetkilisi
 • İş Ortağı/ İş Ortağı Yetkilisi

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çalışan

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır.

İlajak eski çalışanı iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Çalışan Adayı

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad Soyad

●      Doğum Tarihi

●      Doğum Yeri

●      Cinsiyet

●      T.C. Kimlik Numarası

●      Pasaport Numarası

●      Fotoğraf

●      Uyruk

●      Askerlik Durum Belgesi - Muafiyet Belgesi

●      Medeni Durum

●      Ehliyet Bilgisi

●      Çocuk Sayısı

●      İmza

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşme, kariyer platformları ve bilgi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      E-Posta Adresi

●      İş Telefonu Numarası

●      Cep Telefonu Numarası

●      İkametgah-Posta Adresi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşme, bilgi sistemleri ve kariyer platformları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Referans Bilgileri

●      Özgeçmiş Bilgileri

●      Mevcut Pozisyon/Unvan Bilgisi

●      Başvurulan Departman Bilgisi

●      Başvurulan Pozisyon/Unvan Bilgisi

●      Maaş Bilgisi

●      Maaş Beklentisi Bilgisi

●      İşyeri Bilgileri

●      Geçmiş İşyerine Başlangıç ve Ayrılış Tarihleri

●      Geçmiş İşyeri Maaş Bilgisi

●      Geçmiş İşyerinden Ayrılma Nedeni

●      Seyahat Engeli Bilgisi

●      Niyet Mektubu

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, referans tarafından beyan edilen bilgiler, e-posta ve kariyer platformları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

●      Eğitim Bilgileri

●      Meslek Bilgisi

●      Öğrenim Durumu

●      Diploma Bilgileri

●      Kurs Bilgisi

●      Sertifika Bilgisi

●      Geçmiş Dönem Çalışma Bilgisi

●      Yabancı Dil Testi

●      Bilgisayar Kullanım Bilgisi

●      SRC Belgesinde Yer Alan Bilgiler

●      Yetkinlik Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçleri

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, kariyer platformları, e-postalar ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●     CCTV Kayıtları

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişiler Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

●      Psikoteknik Belgesi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

●      Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; basılı formlar, e-posta ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Adli Sicil Kaydı

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

●      Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Stajyer/ Stajyer Adayı

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad Soyad

●      Doğum Tarihi

●      Cinsiyet

●      T.C. Kimlik Numarası

●      Fotoğraf

●      Uyruk

●      Askerlik Durum Belgesi - Muafiyet Belgesi

●      Doğum Yeri

●      Medeni Durum

●      Ehliyet Bilgisi

●      İmza

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      E-Posta Adresi

●      İş Telefonu Numarası

●      Cep Telefonu Numarası

●      İkametgah-Posta Adresi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 

●      Referans Bilgileri

●      Özgeçmiş Bilgileri

●      Başvurulan Pozisyon/Unvan Bilgisi

●      Maaş Beklentisi Bilgisi

●      Seyahat Engeli Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

●      Eğitim Bilgileri

●      Meslek Bilgisi

●      Öğrenim Durumu

●      Diploma Bilgileri

●      Yabancı Dil Testi

●      Bilgisayar Kullanım Bilgisi

●      Yetkinlik Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçleri

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, kariyer platformları, e-postalar ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●     CCTV Kayıtları

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) ve elektronik cihazlar  vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişiler Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

●      Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; basılı formlar, e-posta ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Adli Sicil Kaydı

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

●      Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Potansiyel Müşteriler

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad Soyad

●      Rumuz

●      Yaş Bilgisi

●      Kilo Bilgisi

●      Boy Bilgisi

●      T.C. Kimlik Numarası

●      Pasaport Bilgisi

●      Uyruk

●      İmza

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı formlar, elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgiler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      E-Posta Adresi

●      İş Telefonu Numarası

●      Cep Telefonu Numarası

●      İkametgah-Posta Adresi

●      Bulunduğu Ülke Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı formlar, elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgiler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ses Kaydı

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Görsel ve İşitsel Kayıt bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Görsel ve İşitsel Kayıt bilgileriniz;  çağrı merkezi görüşmeleri, dijital kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Talep Bilgisi

●      İlgilenilen Ürün/Hizmet Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı formlar, elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgiler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişiler Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Hastalık Bilgisi

●      Aile Yakını Hastalık Bilgisi

●      Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

●      Alkol Kullanım Bilgisi

●      Sigara Kullanım Bilgisi

●      Sağlık Raporu

●      Aşı Bilgisi

●      Kronik Hastalık Bilgisi

●      Alerji Bilgisi, Teşhis Bilgileri

●      Kullanılan İlaç Bilgisi

●      Sağlık Testi Sonuçları

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

●      Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; basılı formlar, e-posta ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Müşteriler

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad Soyad

●      Rumuz

●      Medeni Durum

●      Kimlik Fotokopisi

●      Pasaport Fotokopisi

●      İmza

●      T.C. Kimlik Numarası

●      Pasaport Bilgisi

●      Anne ve Baba Adı

●      Doğum Tarihi

●      Yaş Bilgisi

●      Kilo Bilgisi

●      Boy Bilgisi

●      Cinsiyet

●      Doğum Yeri

●      Kimlik Seri Numarası

●      Uyruk

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, şirkete ait yazılımlar, çağrı merkezi araması, e-posta, ilgili kişi beyanı, telefon görüşmesi, tutanaklar, yüz yüze ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      E-Posta Adresi

●      İş Telefonu Numarası

●      Cep Telefonu Numarası

●      İkametgah-Posta Adresi

●      Bulunduğu Ülke Bilgisi

●      İş Yeri Adresi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, şirkete ait yazılımlar, çağrı merkezi araması, e-posta, ilgili kişi beyanı, telefon görüşmesi, tutanaklar, yüz yüze ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Talep Bilgisi

●      İlgilenilen Ürün/Hizmet Bilgisi

●      Uçuş Bilgisi

●      PNR Bilgisi

●      Otel Konaklama Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Müşteri işlem bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Müşteri işlem bilgileriniz; basılı formlar, sözleşme ve ilgili kişi beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

●      Sözleşme Bilgisi

●      Dava Dosyasındaki Bilgiler

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Hukuki işlem bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Hukuki işlem bilgileriniz; basılı formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

●      CCTV Kayıt Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, İmtila Emlak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde  belirtilen;

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgileriniz; basılı formlar, e-posta ve kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Fatura Bilgisi

●      Dekont Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı, sözleşme, telefon görüşmesi ve bilgi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●     Fotoğraf

●     Video Kayıtları

●     Ses Kaydı

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, İlajak  tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

●      İlgili kişinin açık rızası

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Görsel ve İşitsel Kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri, dijital kayıt cihazları, fotoğraf ve video kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişiler Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

●      Kan Grubu Bilgisi

●      Hastalık Bilgisi

●      Aile Yakını Hastalık Bilgisi

●      Alkol Kullanım Bilgisi

●      Sigara Kullanım Bilgisi

●      Sağlık Raporu

●      Aşı Bilgisi

●      Kronik Hastalık Bilgisi

●      Alerji Bilgisi

●      Teşhis Bilgileri

●      Kullanılan İlaç Bilgisi

●      Sağlık Testi Sonuçları

●      Ön Tedavi Planı

●      Tedavi Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

●      Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; basılı formlar, e-posta ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 Potansiyel Gerçek Kişi İş Ortağı/ Tüzel Kişi İş Ortağı Yetkilisi

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad Soyad

●      İmza

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      E-Posta Adresi

●      İş Telefonu Numarası

●      Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük

İşlenen Kişisel Veriler

●      Pozisyon-unvan bilgileri

●      İşyeri Bilgileri

●      Kayıtlı Bulunduğu Mesleki Oda Bilgisi ve Oda Kayıt Numarası

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı formlar ve ilgili kişi beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

●      Eğitim Bilgileri

●      Meslek Bilgisi

●      Diploma Bilgileri

●      Uzmanlık Bilgisi

●      Sertifika Bilgisi

●      Yabancı Dil Bilgisi

●      Yetkinlik Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

●      İlgili kişinin açık rızası

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, kariyer platformları, e-postalar ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Fatura, Çek, Senet, Cari Hesap Bilgileri

●      Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, e-posta, ilgili kişi beyanı ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Gerçek Kişi İş Ortağı/ Tüzel Kişi İş Ortağında Yetkilisi

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad, Soyad

●      İmza

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; e-posta, sözleşme, yüz yüze, telefon görüşmesi, basılı formlar, ilgili kişi beyanı ve ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileriniz

İşlenen Kişisel Veriler

●      E-Posta Adresi

●      Cep Telefonu Numarası

●      İş Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı form, ilgili kişi beyanı, e-posta, telefon görüşmesi ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük

İşlenen Kişisel Veriler

●      Pozisyon-unvan bilgileri

●      İşyeri Bilgileri

●      Kayıtlı Bulunduğu Mesleki Oda Bilgisi ve Oda Kayıt Numarası

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı formlar ve ilgili kişi beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

●      Eğitim Bilgileri

●      Meslek Bilgisi

●      Diploma Bilgileri

●      Uzmanlık Bilgisi

●      Sertifika Bilgisi

●      Yabancı Dil Bilgisi

●      Yetkinlik Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

●      İlgili kişinin açık rızası

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, kariyer platformları, e-postalar ve sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Banka Hesap Bilgileri

●      Fatura, Çek, Senet, Cari Hesap Bilgileri

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, İlajak tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı formlar ve ilgili kişi beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

 

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 • Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satın alım, fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
 • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hukuk işlerinin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Hissedarlarımız ile paylaşılabilir.
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile paylaşılabilir.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Müşteriler ile paylaşılabilir.
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayı/ stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak İmtilak Grup Şirketleri ile paylaşılabilir.
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayı/ stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak İş Ortaklarımız ile paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

 • Kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayı/ stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, Yurt Dışında Mukim Tedarikçiler ile;

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve şirket tanınırlığını artırmak amaçlarıyla Herkese Açık olarak aleni ortamlarda paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi yurtdışı merkezli teknik altyapı ve kayıt ortamı kullanan sosyal medya hesapları vasıtasıyla paylaşılabilir. Bu hesapların kullanımı esnasında, işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye ilgili sosyal medya mecralarının kendi gizlilik politikalarından ulaşabilirsiniz.

 

 • Kişisel verileriniz; sunucuları yurt dışında bulunan WhatsApp, Telegram vb. uygulamalar ve Microsoft Exchange sunucusu ile hizmet veren e-posta hesaplarımız aracılığıyla temin edildiğinde yukarıda sayılan; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı biçimde KVKK md. 9/1 uyarınca “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak ilgili uygulama olan WhatsApp LLC, Meta Platforms Inc, Microsoft Co.’ya ve diğer sunucusu yurt dışında bulunan platformlara aktarılabilecektir. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ilgili platformların Gizlilik İlke ve Koşullarını ziyaret edebilirsiniz.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘ aracılığıyla;

 • [email protected] adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik/pasaport belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik/pasaport fotokopisi ile Mall of Istanbul, Office Blok, Kat: 11, No: 91 Başakşehir / İstanbul adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek

İlajak’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, İlajak’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız, başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

 

 

 

 

 

İlajak İlgili Kişi Başvuru Formu'na hyperlink verilmesi rica olunur.